Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Prace budowlane na stacji Pomorzany

2017-05-19

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować, że w ostatnim czasie na stacji Pomorzany wykonano szereg prac zarówno budowlanych, jak i elektrycznych. W dalszym ciągu trwa montaż ogrodzenia na terenie obiektu oraz makroniwelacja terenu, czyli układanie ostatniej warstwy humusu i trawników. Prowadzone są prace związane z układaniem kabli w kanałach kablowych niskiego i średniego napięcia, jak również montażem oświetlenia. Ponadto w najbliższym czasie planowe są prace związane z dostawą i podłączeniem transformatora potrzeb własnych.

...

Postępy prac budowlanych na SE Pomorzany

2017-04-27

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich tygodni na stacji Pomorzany wykonano szereg prac budowlanych oraz elektrycznych. M. in. ułożona została siatka instalacji uziemiającej SE POM, wykonano fundamenty i konstrukcje stacyjne, jak również zakończono montaż fundamentów pod konstrukcje głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV.

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zachęcamy do odwiedzenia galerii, w której znajdą Państwo zdjęcia dokumentujące realizowane procesy.

 ...

Stan prac na inwestycji

2017-03-28

Wszystkich zainteresowanych przedmiotową inwestycją mamy przyjemność poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni prowadzono intensywne prace związane z wykonaniem:

  • instalacji odgromowej na budynku technologicznym,
  • instalacji uziemiającej budynku ppoż.,
  • uziomu kratowego i otokowego pod budynkiem i zbiornikami ppoż.,
  • montażu fundamentów pod konstrukcję głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV.

...

Informacja po posiedzeniu Komisji Gminy Kołbaskowo

2017-02-23

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo oraz przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy, które odbyło się 30 stycznia br., w Urzędzie Gminy informujemy, że w dalszym ciągu trwają rozmowy, których celem jest uzgodnienie kompromisowego i korzystnego dla wszystkich Stron rozwiązania.

Podczas posiedzenia Radni Gminy otrzymali kompleksowe informacje na temat realizowanego zadania oraz metod realizacyjnych proponowanych przez Inwestora wspólnie z Wykonawcą.

 ...

Spotkanie z Radą Gminy Kołbaskowo

2017-01-25

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji oraz ustaleń zawartych podczas spotkania z Władzami Gminy Kołbaskowo, które odbyło się 27 grudnia 2016 roku, mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo oraz przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy, które odbędzie się 30 stycznia br., w Urzędzie Gminy.

Celem spotkania jest zaprezentowanie Radnym Gminy kompleksowych informacji na temat realizowanego zadania oraz rozwiązań proponowanych przez Inwestora wspólnie z Wykonawcą.

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Spotkanie z Wójt Gminy Kołbaskowo

2016-12-22

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w związku z realizacją wytycznych wskazanych we wspólnym stanowisku Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11 października 2016 roku, które zostało potwierdzone uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 listopada 2016 roku, Inwestor oraz Wykonawca szczegółowo przeanalizowali zagadnienia podnoszone przez Radnych.

Odpowiedzi na kwestie zawarte w wymienionym stanowisku zostaną przedstawione przez przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy Wójt Gminy Kołbaskowo, Pani Małgorzacie Schwarz podczas spotkania zaplanowanego na 27 grudnia 2016 roku.

Wspólne posiedzenie komisji ws. inwestycji

2016-11-23

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że Inwestor wspólnie z Wykonawcą zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska z Komisją Gospodarczą Rady Gminy Kołbaskowo, które odbędzie się 29 listopada 2016 roku.

Celem spotkania ma być próba wypracowania optymalnego rozwiązania dla realizowanej inwestycji.

Informacje o stanie realizacji inwestycji

2016-09-30

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że w dalszym ciągu trwają prace analityczne związane z wyborem wariantu przebiegu linii. Wariantem finalnie procedowanym będzie ten, który w maksymalny sposób uwzględnia uwarunkowania terenowe, sugestie strony społecznej i stanowisko Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora.

We wszelkich sprawach związanych z inwestycją, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

Spotkanie z Radnymi Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

2016-08-30

29 sierpnia br., na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy z Radnymi województwa. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z modernizacją oraz rozbudową elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zaprezentowane Radnym Sejmiku działania Generalnego Wykonawcy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez utrzymanie stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego jednym z kluczowych elementów jest inwestycja pn. "Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik - Glinki". Realizacja tego zadania pozwoli na zminimalizowanie możliwości wystąpienia blackout'u, którego województwo zachodniopomorskie doświadczyło w 2008 roku.